Liên hệ chúng tôi

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH NINGBO

Địa chỉ: 601, Tòa nhà 2, Trung tâm đổi mới tài năng Vĩnh Giang, số 2632, đường Trung Đông, quận Âm Châu, Ninh Ba
Số fax: + 86-574-88321705
Trang mạng: www.synmel.com

gởi điều tra